Treneri

Treneri su osobe koje odgojno djeluju na svoje sportaše. Uz obitelj i školu u kojima sportaš svakodnevno provodi najviše vremena, sportsko okruženje, za sportaša važan društveni kontekst, također ima značajan odgojni utjecaj. Tu je trener, kao autoritet, uzor i model, najutjecajniji faktor koji kroz odnos sa mladim sportašem i pedagoški djeluje.

Odgojno djelovanje u sportskom okruženju može promatrati kroz:
a) utjecaj na oblikovanje moralnih vrijednosti sportaša;
b) utjecaj na razvoj sportaševih socijalnih vještina;
c) utjecaj na razvoj navika, radne discipline i sl.

Trener predstavlja model koji pokazuje moralno poželjna ponašanja, ističe neke moralne vrijednosti i upravlja ponašanjima mladih sportaša pomoću sustava nagrada/pohvala i kazni/pokuda.