Filip Šikić

Ime i pezime: Filip Šikić
Godište: 1982
Školovanje:  Studij za taekwondo trenera
Sportski rezultati:
Grupe koje vodi:
(1) taekwono natjecatelji 1
(2) taekwondo natjecatelji 2