Bazična priprema sportaša

Pravilno planiranje i programiranje trenažnog procesa temeljni je preduvjet uspješnog bavljenja sportom i postizanja vrhunskih rezultata. Ono nam na najbolji način garantira ispoljavanje maksimalne sportske forme u trenutku kada je to najpotrebnije, odnosno u natjecateljskom periodu. Ukoliko je plan i program izrađen na kvalitetan način i od trenera eksperta, osim postizanja vrhunskih sportskih dostignuća, mogućnost ozljeda tokom trenažnog procesa biti će svedena na minimum. To je vrlo bitno, jer znamo da ozljede koje se javljaju u sportu mogu kako udaljiti sportaša od vrhunskih rezultata, tako i ugroziti čitavu karijeru. Upravo zbog toga, trenerovim poznavanjem mehanizama nastanka ozljeda, odnosno poznavanjem vanjskih i unutarnjih faktora koji utječu na nastanak iste, te poznavanjanjem kritičnih zona lokomotornog sustava, u kratkoročni i dugoročni plan i program moći će implementirati sustav treninga koji će u konačnici sportaša prevenirati od težih ozljeda te na taj način održati kontinuitet trenažnog procesa. Kako bi dobili uvid u možebitne deficitarne segmente u treniranosti taekwondaša, bitna stavka u kreiranju plana i programa je dijagnostika stanja treniranosti. IMG_6019 (2)

Informacije o tome možemo dobit provođenjem testiranja u bazičnim i specifičnim pokazateljima treniranosti te usporedbom dobivenih rezultata sa modelnim karakteristikama, koje su rezultati vrhunskih sportaša u pojedinim motoričkim i funkcionalnim testovima, te morfološkim obilježjima. Plan i program bit će kvalitetan jedino onda kada trener i sportaš u obzir uzmu sve komponente koje su sastavni dio tog procesa. Naime to se odnosi na trenerovo poznavanje karakteristika određenog sporta kao i na njegovo uvažavanje sportaševih individualnih karakteristika, te svih zakonitosti koje vladaju u kratkoročnoj, srednjeročnoj i dugoročnoj pripremi sportaša

Planiranje, programiranje i periodizacija neizostavni su dio svake sportske pripreme. Planiranjem i programiranjem postavljamo zadatke, parcijalne i globalne ciljeve sportske pripreme  te određujemo sadržaje, metode i opterećenja. Periodizacijom jedan dulji vremenski ciklus, cjepkamo u više manje ciklusa, perioda i faza.

Periodizaciju možemo podijeliti na:

  1. Dugoročna sportska periodizacija – odnosi ne cijelokupnu sportsku karijeru, ili najmanje 2 olimpijska ciklusa
  2.  Srednjeročno planiranje i programiranje – odnosi se na jedan olimpijski ciklus
  3. Kratkoročno planiranje i programiranje – odnosi se na godišnji ili polugodišnji microciklus
  4. Tekuće planiranje i programiranje – odnosi se na mezocikluse (periode i faze)

sportska-priprema-piramida

Donji, najširi dio piramide čine optimalna pokretljivost i stabilnost tijela te efikasnost temeljnih obrazaca pokreta. Nedostaci u razvijenosti donjeg dijela piramide onemogućavaju dostizanje vrhunca sportske izvedbe te povećavaju rizik nastanka sportskih ozljeda. Središnji dio piramide čini tjelesna spremnost. Riječ je o bazičnim i specifično-sportskim dimenzijama jakosti, snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti – „motoru“ cijelog sustava. Bazična tjelesna spremnost, zajedno s donja dva elementa piramide („temeljni pokret“), čini ono mi zovemo atleticizam, a što zbog rane specijalizacije (vrha piramide) nedostaje brojim sportašima.

Modeli kondicijskog treninga

Navedeni programi kondicijskog treninga mogu se realizirati u Motus Melior centru (‘In-house’) ili izvan njega (‘Out-of-house’).

‘In-house’ model

Ovaj oblik rada sa sportašima maksimalno iskorištava ekspertizu našeg tima i tehnološku opremljenost Motus Melior centra u svrhu unaprjeđenja sportske izvedbe i smanjenja rizika nastanka ozljeda. Treninzi se provode u Motus Melior centru i (prema potrebi) na sportskom terenu. Unutar njega nudimo dva načina treniranja sportaša:

  • Individualni kondicijski trening – 1:1
  • Individualizirani kondicijski trening u paru – 1:2 (sportaši iz istog kluba ili sporta)

IMG_7342

 

‘Out-of-house’ model

Ovaj modalitet rada sa sportašima u prvi plan stavlja dijagnostiku, savjetovanje i edukaciju sportaša i trenera.

Namijenjen je sportašima koji imaju kondicijske trenere ili, pak, žive i treniraju izvan Zagreba. Naš tim stručnjaka će, temeljem rezultata dijagnostike, propisati optimalan periodizirani program kondicijskog treninga, osigurati sportašu potrebne rekvizite te kroz 3-5 individualnih treninga educirati ga za samostalan rad. Program uključuje detaljan prikaz vježbi te sve relevantne parametre opterećenja i progresije.

17082012454

Za sportske ekipe, ovaj modalitet suradnje podrazumijeva provedbu funkcionalne i sportsko-medicinske dijagnostike, oblikovanje integralnog programa treninga, prehrane i oporavka te (A) njegovo provođenje u sportskom klubu ili (B) edukaciju trenerskog tima koji će samostalno implementirati oblikovani program treninga, prehrane i oporavka.

Kondicijski trening djece i mladih sportaša

Sustav kondicijskog treninga, prehrane i oporavka je usmjeren na integralni tjelesni, mentalni, kognitivni i emocionalni razvoj mladog sportaša (9-18 godina). Sustav treninga se proteže od pred-puberteta do punoljetnosti, a čine ga 4 međuzavisne cjeline: „nauči trenirati“, „treniraj da bi trenirao“, „treniraj da bi se natjecao“ i „treniraj da bi pobjeđivao.“ Prolazak kroz ove razvojne faze osigurati će integralni bio-psiho-socijalni razvoj i stvoriti stabilnu osnovu atleticizma, neophodnu za sigurno i uspješno stvaranje vrhunskog sportaša.

Kondicijski trening rekreativnih sportaša

Sustav kondicijskog treninga, prehrane i oporavka je usmjeren prema unaprijeđenju sportske izvedbe i prevencije ozljeda osoba koje se amaterski ili u slobodno vrijeme bave sportom (golf, tenis, maraton, triatlon, biciklizam…) i teže ka postizanju boljih (ili održavanju postojećih) rezultata.

Kondicijski trening profesionalnih sportaša

Sustav treninga, prehrane i oporavka je usmjeren prema postizanju vrhunske sportske izvedbe i dugovječnosti sportske karijere. Naprednim trenažnim i regeneracijskim strategijama uspješno uklanjamo „barijere“ u sportskoj izvedbi i pomičemo granice uspješnosti, minimizirajući pritom rizik nastanka sportskih ozljeda. Program je moguće realizirati tijekom određenog razdoblja treninga (npr. prijelazno, pripremno ili natjecateljsko razdoblje) ili tijekom cijele sezone.

28082012485

Kondicijski trening sportskih ekipa

Sustav treninga, prehrane i oporavka je usmjeren prema unaprijeđenu pojedinačne i ekipne sportske uspješnosti te smanjenju učestalosti i težine sportskih ozljeda kroz optimizaciju i individualizaciju treninga, prehrane i regeneracijskih tehnika. Program je moguće realizirati tijekom određenog razdoblja treninga (npr. prijelazno, pripremno ili natjecateljsko razdoblje) ili tijekom cijele sezone.

logo