Individulni trening

Zašto Individualni trening?

Individualni trening u Tigar Centru:

Individualni trening je koncipiran “1 na 1” ili “1 na 2” što znači da – ako se odlučite za takav koncept vježbanja – imate osiguranog vlastitog trenera koji će za vrijeme treninga biti orjentiran isključivo na Vas ili u drugoj varijanti na Vas i još jednu osobu.
Ono što je također velika prednost individualnih treninga u našem Centru jest ta da ste sami u dvorani te nema okolnih okolnosti koje bi Vam narušavale koncentraciju poput drugih vježbača i sl.
Također, možete birati muziku koju želite kako bi motivacija bila na što višoj razini. Pročitaj više…